Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intaglio
intaglio
[in'tɑ:liou]
danh từ, số nhiều intaglios
hình chạm chìm, hình khắc lõm
vật chạm chìm, vật khắc lõm
đá quý chịm chìm
thuật chạm chìm, thuật khắc lõm
ngoại động từ
chạm chìm, khắc lõm


/in'tɑ:liou/

danh từ, số nhiều intaglios
hình chạm chìm, hình khắc lõm
vật chạm chìm, vật khắc lõm
đá quý chịm chìm
thuật chạm chìm, thuật khắc lõm

ngoại động từ
chạm chìm, khắc lõm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.