Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instanter
instanter
[in'stæntə]
phó từ
ngay lập tức, tức thời


/in'stæntə/

phó từ
(thường)(đùa cợt) lập tức, tức thời, ngay


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.