Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inst
(viết tắt)
viện, cơ quan (institution)
của tháng này (of...th instant)inst
[inst]
viết tắt
viện, cơ quan (institute, institution)
của tháng này (of... th instant)
the letter of 10th inst
bức thư ngày 10 tháng nàyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.