Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
innateness
innateness
[i'neitnis]
danh từ
tính bẩm sinh


/'i'neitnis/

danh từ
tính bẩm sinh

Related search result for "innateness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.