Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
innate
innate
[i'neit]
tính từ
bẩm sinh
innate malformations
dị tật bẩm sinh


/'i'neit/

tính từ
bẩm sinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "innate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.