Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inmate
inmate
['inmeit]
danh từ
bạn ở chung trong tù, trong bệnh viện....


/'immeit/

danh từ
người ở cùng (trong một nhà...)
người bệnh (nằm trong bệnh viện, nhà thương điên...)
người ở tù

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inmate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.