Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inkstand

inkstand
['iηkstænd]
danh từ
cái giá để bút mực


/'iɳkstænd/

danh từ
cái giá để bút mực

Related search result for "inkstand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.