Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inkless
inkless
['iηklis]
tính từ
không có mực


/'iɳklis/

tính từ
không có mực

Related search result for "inkless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.