Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inhumanity
inhumanity
[,inhju:'mæniti]
danh từ
tính không nhân đạo; tính tàn bạo, tính dã man
điều không nhân đạo; điều tàn bạo; hành động vô nhân đạo


/,inhju:'mæniti/

danh từ
tính không nhân đạo; tính tàn bạo, tính dã man
điều không nhân đạo; điều tàn bạo; hành động vô nhân đạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inhumanity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.