Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inhabited
inhabited
[in'hæbitid]
tính từ
có người ở


/in'hæbitid/

tính từ
có người ở

Related search result for "inhabited"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.