Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inhabitant
inhabitant
[in'hæbitənt]
danh từ
người ở, người cư trú, dân cư


/in'hæbitənt/

danh từ
người ở, người cư trú, dân cư

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.