Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ingoing
ingoing
[in'gouiη]
danh từ
sự đi vào
tiền trả đồ đạc và phí tổn sửa chữa (nhà)
tính từ
đi vàotới

/'in,gouiɳ/

danh từ
sự đi vào
tiền trả đồ đạc và phí tổn sửa chữa (nhà)

tính từ
đi vào

Related search result for "ingoing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.