Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ingesta
ingesta
[in'dʒestə]
danh từ số nhiều
các chất ăn vào bụng


/in'dʤestə/

danh từ số nhiều
các chất ăn vào bụng

Related search result for "ingesta"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.