Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ingather
ingather
[in'gæðə]
động từ
gặt về, hái về
tập hợp, tụ họp


/'in,gæðə/

động từ
gặt về, hái về
tập hợp, tụ họp

Related search result for "ingather"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.