Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
informational
informational
[,infə'mei∫ənl]
tính từ
(thuộc) sự truyền tin, (thuộc) sự thông tin
có tin tức, có tính chất tài liệu


/,infə'meinʃənl/

tính từ
(thuộc) sự truyền tin, (thuộc) sự thông tin
có tin tức, có tính chất tài liệu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.