Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inexact
inexact
[,inig'zækt]
tính từ
không đúng, không chính xáckhông chính xác, sai

/,inig'zækt/

tính từ
không đúng, không chính xác

Related search result for "inexact"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.