Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
industrial disease
industrial+disease
[in'dʌstriəldi'zi:z]
danh từ
bệnh nghề nghiệp (trong (công nghiệp))


/in'dʌstriəldi'zi:z/

danh từ
bệnh nghề nghiệp (trong công nghiệp)

Related search result for "industrial disease"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.