Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
industrial design
industrial+design
[in'dʌstriəldi'zain]
danh từ
ngành thiết kế công nghiệp
đồ án thiết kế công nghiệp


/in'dʌstriəldi'zainə/

danh từ
ngành thiết kế công nghiệp
đồ án thiết kế công nghiệp

Related search result for "industrial design"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.