Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
industrial accident
industrial+accident
[in'dʌstriəl'æksidənt]
danh từ
tai nạn lao động


/in'dʌstriəl'æksidənt/

danh từ
tai nạn lao động

Related search result for "industrial accident"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.