Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incognizable
incognizable
[in'kɔgnizəbl]
tính từ
không thể nhận thức được, không thể hiểu được, không thể biết được


/in'kɔgnizəbl/

tính từ
không thể nhận thức được, không thể hiểu được, không thể biết được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.