Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incest
incest
['insest]
danh từ
sự giao hợp giữa những người có họ hàng gần với nhau đến nỗi không lấy nhau được (giữa anh và em gái, giữa người cha và con gái mình chẳng hạn); tội loạn luân


/'insest/

danh từ
tội loạn luân; sự loạn luân

Related search result for "incest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.