Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incandescence
incandescence
[,inkæn'desns]
danh từ
sự nóng sáng


/,inkæn'desnt/

danh từ
sự nóng sáng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.