Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
in front of
in+front+of


in front of

The girl on the right is in front of the bricks.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.