Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
improvisation
improvisation
[,imprəvai'zei∫n]
danh từ
sự ứng khẩu
sự ứng biến, sự làm ngay được
(âm nhạc) khúc tức hứng


/,imprəvai'zeiʃn/

danh từ
sự ứng khẩu
sự ứng biến, sự làm ngay được
(âm nhạc) khúc tức hứng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.