Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
importation
importation
[,impɔ:'tei∫n]
danh từ
sự nhập, sự nhập khẩu
hàng nhập, hàng nhập khẩu(logic học) sự mang vào, sự nhập cảng

/,impɔ:'teiʃn/

danh từ
sự nhập, sự nhập khẩu
hàng nhập, hàng nhập khẩu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "importation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.