Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impiteous
impiteous
[im'pitiəs]
tính từ
(thơ ca) tàn nhẫn, nhẫn tâm


/im'pitiəs/

tính từ
(thơ ca) tàn nhẫn, nhẫm tâm

Related search result for "impiteous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.