Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impetus
impetus
['impitəs]
danh từ
sức xô tới, sức đẩy tới
(nghĩa bóng) sự thúc đẩy


/'impitəs/

danh từ
sức xô tới, sức đẩy tới
(nghĩa bóng) sự thúc đẩy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "impetus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.