Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impetuous
impetuous
[im'petjuəs]
tính từ
mạnh mẽ, dữ dội, mãnh liệt
an impetuous storm
cơn bão dữ dội
an impetuous attack
cuộc tấn công mãnh liệt
an impetuous rain
mưa xối xả
bốc, hăng


/im'petjuəs/

tính từ
mạnh mẽ, dữ dội, mãnh liệt
an impetuous storm cơn bão dữ dội
an impetuous attack cuộc tấn công mãnh liệt
an impetuous rain mưa xối xả
bốc, hăng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "impetuous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.