Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impetigo
impetigo
[,impi'taigou]
danh từ
(y học) bệnh chốc lở


/,impi'taigou/

danh từ
(y học) bệnh chốc lở

Related search result for "impetigo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.