Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impassable
impassable
[im'pɑ:səbl]
tính từ
không thể qua được, không thể vượt qua được
impassable mountains
những dãy núi không thể vượt qua được


/im'pɑ:tibl/

tính từ
không thể qua được, không thể vượt qua được
impassable mountain những dây núi không thể vượt qua được

Related search result for "impassable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.