Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imparity
imparity
[im'pæriti]
danh từ
sự thiếu bình đẳng
sự khác nhau, sự chênh lệch


/im'pæriti/

danh từ
sự thiếu bình đẳng
sự khác nhau, sự chênh lệch

Related search result for "imparity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.