Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impaler
impaler
[im'peilə]
danh từ
người xiên qua


/im'peilə/

danh từ
người xiên qua

Related search result for "impaler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.