Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immortalize
immortalize
[i'mɔ:təlaiz]
Cách viết khác:
immoralise
[i'mɔ:təlaiz]
ngoại động từ
làm thành bất tử, làm cho bất diệt, làm thành bất hủ, làm cho sống mãi; làm lưu danh muôn thuở


/i'mɔ:təlaiz/ (immoralise) /i'mɔ:təlaiz/

ngoại động từ
làm thành bất tử, làm cho bất diệt, làm thành bất hủ, làm cho sống mãi; làm lưu danh muôn thuở

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "immortalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.