Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immaterial
immaterial
[,imə'tiəriəl]
tính từ
vô hình, phi vật chất
không quan trọng, vụn vặt
immaterial details
những chi tiết vụn vặt


/,imə'tiəriəl/

tính từ
vô hình, phi vật chất
không quan trọng, vụn vặt
immaterial details những chi tiết vụn vặt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "immaterial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.