Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illustrator
illustrator
['iləstreitə]
danh từ
người vẽ tranh minh hoạ (cho sách báo)
người minh hoạ; vật minh hoạ


/'iləstreitə/

danh từ
người vẽ tranh minh hoạ (cho sách báo)
người minh hoạ; vật minh hoạ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.