Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-wisher
ill-wisher
['il'wi∫ə]
danh từ
kẻ cầu điều xấu cho người khác


/'il'wiʃə/

danh từ
người cầu điều xấu (cho người khác)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.