Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-looking
ill-looking
['il,lukiη]
tính từ
xấu, xấu xí


/'il,lukiɳ/

tính từ
xấu, xấu xí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.