Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-acquired
ill-acquired
['ilə'kwaiəd]
tính từ
(nói về của cải) kiếm được bằng cách phi nghĩa, bất chính


/'ilə'kwaiəd/

tính từ
(kiếm được bằng cách) phi nghĩa (của...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.