Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ileostomy
ileostomy
[,ili'ɔstəmi]
danh từ
(y học) thủ thuật mở thông ruột hồi


/,ili'ɔstəmi/

danh từ
(y học) thủ thuật mở thông ruột hồi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.