Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idea man
idea+man
[ai'diəmæn]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người có nhiều sáng kiến


/ai'diəmæn/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người có nhiều sáng kiến

Related search result for "idea man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.