Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
i'd


/aid/

(viết tắt)
của I had, I should, I would


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.