Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hyppogriph
hyppogriph
['hipəgrif]
Cách viết khác:
hyppogryph
['hipəgrif]
danh từ
quái vật đầu chim mình ngựa


/'hipəgrif/ (hyppogryph) /'hipəgrif/

danh từ
quái vật đầu chim mình ngựa

Related search result for "hyppogriph"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.