Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hydromechanics
hydromechanics
[,haidroumi'kæniks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
cơ học chất nước, thủy cơ họccơ học chất lỏng

/'haidroumi'kæniks/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
cơ học chất nước


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.