Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hut/hʌt/

danh từ

túp lều

(quân sự) nhà gỗ tạm thời cho binh lính

ngoại động từ

cho ở lều

(quân sự) cho (binh lính) ở trong những nhà gỗ tạm thời


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.