Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hunt

hunt
[hʌnt]
danh từ
cuộc đi săn; sự đi săn
cuộc lùng sục, cuộc tìm kiếm
to find somebody after a long hunt
tìm thấy ai sau khi đã đi tìm một thời gian dài
to have a hunt for a job
đi tìm việc làm
đoàn người đi săn
khu vực săn bắn
nội động từ
săn bắn
(+ after, for) lùng, tìm kiếm
to hunt for old furniture
lùng mua đồ gỗ cũ
to hunt for someone
tìm kiếm ai
ngoại động từ
săn, săn đuổi
to hunt big game
săn thú lớn
lùng sục để săn đuổi, lùng sục để tìm kiếm
to hunt the whole district for game
lùng sục khắp vùng để săn thú
dùng (ngựa, chó săn) để đi săn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắn (thú săn)
to hunt down
dồn vào thế cùng
lùng sục, lùng bắt
to hunt down a criminal
lùng bắt một kẻ phạm tôi
to hunt out
lùng đuổi, đuổi ra
tìm ra, lùng ra
to hunt up
lùng sục, tìm kiếm
to hunt in couples
(xem) couple
to run with the hare and hunt with the hounds
chơi với cả hai phe đối nghịch nhaurung, sự đảo lại; sự dao động // đảo lại

/hʌnt/

danh từ
cuộc đi săn; sự đi săn
cuộc lùng sục, cuộc tìm kiếm
to find somebody after a long hunt tìm thấy ai sau khi đã đi tìm một thời gian dài
to have a hunt for a job đi tìm việc làm
đoàn người đi săn
khu vực săn bắn

nội động từ
săn bắn
( after, gor) lùng, tìm kiếm
to hunt for old furniture lùng mua đồ gỗ cũ
to hunt for someone tìm kiếm ai

ngoại động từ
săn, săn đuổi
to hunt big gam săn thú lớn
lùng sục để săn đuổi, lùng sục để tìm kiếm
to hunt the whole district for game lùng sục khắp vùng để săn thú
dùng (ngựa, chó săn) để đi săn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắn (thú săn) !to hunt down
dồn vào thế cùng
lùng sục, lùng bắt
to hunt down a criminal lùng bắt một kẻ phạm tôi !to hunt out
lùng đuổi, đuổi ra
tìm ra, lùng ra !to hunt up
lùng sục, tìm kiếm !to hunt in couples
(xem) couple

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hunt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.