Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hundred-per-center
hundred-per-center
['hʌndrədpə'sentə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người hoàn toàn theo chủ nghĩa quốc gia


/'hʌndrədpə'sentə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người hoàn toàn theo chủ nghĩa quốc gia

Related search result for "hundred-per-center"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.