Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hovel
hovel
['hɔvəl]
danh từ
nhà nhỏ không thích hợp để ở; nơi ở rất tồi tàn và dơ dáy


/'hɔvəl/

danh từ
mái che
túp lều; căn nhà tồi tàn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hovel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.