Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hot-short
hot-short
['hɔt'∫ɔ:t]
tính từ
(nói về kim loại) giòn nóng


/'hɔt'ʃɔ:t/

tính từ
giòn nóng (giòn khi còn nóng) (kim loại)

Related search result for "hot-short"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.