Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hot stuff
hot+stuff
['hɔt'stʌf]
danh từ
(từ lóng) người sôi nổi hăng hái
người có ý chí mạnh mẽ
người có tài khéo léo

[hot stuff]
saying && slang
very popular person, very sexy person
When Arlana was in high school she was hot stuff - very sexy!


/'hɔt'stʌf/

danh từ
(từ lóng) người sôi nổi hăng hái
người có ý chí mạnh mẽ
người có tài khéo léo

Related search result for "hot stuff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.