Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
horse-laugh
horse-laugh
['hɔ:slɑ:f]
danh từ
tiếng cười hô hố


/'hɔ:slɑ:f/

danh từ
tiếng cười hô hố

Related search result for "horse-laugh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.